Introducing... MasterCard� SecureCode
MasterCard SecureCode� je nova usluga MasterCarda i izdavatelja Va�e kartice koja Vam pru�a dodatnu sigurnost prilikom online kupovine. Za kori�tenje ove usluge nije Vam potrebna nova MasterCard ili Maestro kartica. Vi birate svoj osobni MasterCard SecureCode i nikada ga ne dijelite s bilo kojim internet trgovcem. Privatni kod zna�i dodatnu sigurnost protiv neautorizirane upotrebe Va�e kreditne ili debitne kartice kada kupujete online.

Svaki puta kada pla�ate online Va�om MasterCard ili Maestro karticom, otvara se prozor izdavatelja Va�e kartice i tra�i Vas da unesete osobni SecureCode, jednako kao �to vas tra�i da unesete PIN na bankomatu. U samo nekoliko sekundi izdavatelj kartice potvr�uje Va�e podatke i omogu�ava Vam da zavr�ite svoju online kupovinu.

MasterCard Za detaljnije informacije o MasterCard SecureCode programu kliknite na www.mastercardsecurecode.com. Maestro International